Maatwerk software

Organisaties die inspelen op de verschillende eisen en wensen van diverse klanten presteren beter dan zij die zich conformeren aan hun bestaande processen.

Juist de ontwikkelingen van het internet biedt uitgelezen mogelijkheden om in te spelen op die klantwensen, bijvoorbeeld door middel van online bestellen, registratie, administratie en rapportage.

Wanneer gegevens onnodig meerdere malen worden ingevoerd, software applicaties los van elkaar werken of data koppelingen het organisatie proces drastisch kunnen vereenvoudigen, laat u dan door ons adviseren over de mogelijkheden van maatwerk software.

Voordelen:
•aansluiting met de dagelijkse bedrijfsvoering;
•indien gewenst: koppeling met bestaande systemen;
•zelf de functionaliteit bepalen;
•zelf de interface bepalen;
•géén jaarlijkse licentiekosten;
•gemak en gebruikersvriendelijk;
•latere uitbreidingen altijd mogelijk.

Wij werken met de volgende ontwikkeltalen:
•.NET
•Visual Basic
•PHP
•C#
•ASP

Wij hebben maatwerk software projecten oa gekoppeld met:
•Exact
•Unit4
•Accountview
•Microsoft Dynamics

Voor de ontwikkeling van klantspecifieke oplossingen gaan wij als volgt te werk:
1.Inventarisatie wensen en eisen
2.Functioneel plan als leidraad voor ontwikkeling
3.Technische realisatie prototype
4.Evaluatie en doorontwikkeling
5.Oplevering & beheer

Recent zijn de volgende maatwerk software projecten opgeleverd:
•Projectadministratie productiebedrijf
•Recepturen beheer administratie
•Webbased CRM informatiesysteem
•Urenregistratie
•MS Access applicatie(s)
•Uitbreiding SQL Database
•Rapportage formats
•Klant tevredenheid onderzoek
•Online Trainingsmodule - E-learning