Over Van Ingen Automatisering

Visie

Van Ingen Automatisering levert soft- en hardwareoplossingen met een eigen filosofie. Een filosofie, die uitstekende producten combineert met een hoge mate van klantgerichtheid en service. Automatiseren houdt immers niet op bij de aanschaf. Een door van Ingen Automatisering geleverd product dient zo efficiënt en effectief mogelijk in de organisatie te worden opgenomen.

Van Ingen Automatisering luistert naar haar klanten en levert oplossingen voor de problemen die klanten ondervinden. Techniek is voor van Ingen Automatisering geen doel op zich, maar een middel om goede soft- en hardware oplossingen te maken. van Ingen Automatisering volgt de technologische ontwikkelingen op de voet, zodat onze klanten erop kunnen vertrouwen, dat de soft- en hardware up-to-date blijft.

Werkwijze

In alle projecten die wij uitvoeren is een goede structuur en organisatie van groot belang. De werkwijze van van Ingen Automatisering wordt flexibel opgezet, zodat deze het best past bij uw organisatie.

Van Ingen Automatisering hanteert voor projecten een aanpak bestaande uit een aantal stappen. Per project kan het zwaartepunt verschillen per stap.

Eerste gesprek
Tijdens een eerste oriënterend gesprek luisteren wij vooral naar uw problemen, uw wensen en de filosofie van uw bedrijf. Wij vinden het van groot belang, dat wij klanten kunnen helpen hun business beter te runnen. Hierna bespreken wij met u de oplossingen die het best bij u passen. Indien tijdens het gesprek al volledig duidelijk wordt wat de wensen zijn en hoe dit kan worden ingericht als project, maken wij een offerte.
In een complexe situatie is het vaak raadzaam eerst een vooronderzoek naar de alternatieven uit te voeren voordat er een offerte gemaakt kan worden van de uiteindelijke oplossing. Dit kan in de vorm van een adviesrapport.

Adviesrapport
In een adviesrapport zetten we alternatieven uiteen en bijhorende gevolgen voor planning, risico's en kwaliteit van de oplossing. Op basis van dit rapport kunt u een goed overwogen keuze maken voor een bepaalde oplossingsrichting. Voor het gekozen alternatief maken wij een offerte.

Offerte
In onze offertes leest u duidelijk wat wij u leveren, hoeveel het u gaat kosten en hoeveel tijd het in beslag neemt voor ons en voor u. Over het algemeen geven wij ook aan welke inspanning u zelf tijdens het project moet leveren.

Ontwerp (bij maatwerkoplossingen)
Ontwerpers houden zich bezig met het schetsen van de grote lijnen van de te leveren oplossing. Verschillende invalshoeken hierbij zijn grafisch ontwerp, navigatie / interactie ontwerp, functioneel ontwerp en technisch ontwerp. Afhankelijk van het soort project kan de nadruk op een bepaalde ontwerpinvalshoek liggen.

Bouw (bij maatwerkoplossingen)
Ontwikkelaars vertalen requirements en ontwerpen naar een werkende oplossing. Hierbij wordt zorg besteedt aan onderhoudbaarheid, schaalbaarheid en robuustheid.

Installatie / implementatie
De daadwerkelijke installatie en implementatie van het opgeleverde product. Gebruikers worden geïnstrueerd en krijgen trainingen.

Test (bij maatwerkoplossingen)
Tijdens het gehele traject komt testen aan de orde, zoals het opstellen van de requirements van de oplossing. De te leveren oplossing wordt getest op de requirements en indien van toepassing ook op snelheid en schaalbaarheid.

Oplevering
Na de oplevering wordt u zelf in de gelegenheid gesteld een afgesproken periode de geleverde oplossing te testen en te proefdraaien. Op basis van uw bevindingen wordt de oplossing vervolgens aangepast, waarbij uiteraard onderscheid wordt gemaakt tussen het verhelpen van storingen / onvolledigheden en het realiseren van nieuwe wensen.

In productie
Na uw akkoord wordt de oplossing in productie genomen, zodat deze gebruikt kan gaan worden.

Beheer
Na het in productie nemen begint een fase van beheer. Hierbij kunnen wij middels een beheercontract zorgen dat de geleverde oplossing naar behoren blijft functioneren en dat eventuele storingen door ons worden verholpen. Voor veel oplossingen is het tevens noodzakelijk om klein onderhoud te verrichten.

Cyclische aanpak
Een project is vaak cyclisch: na het in productie nemen van het eindresultaat wordt veelal doorgewerkt aan nieuwe functionaliteiten.